Poniżej znajdują się sprawozdania budżetowe Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, jednostki budżetowej Powiatu Giżyckiego, od roku 2022.