Zabytki

Powiat giżycki to nie tylko rozległe jeziora, lasy, piękne krajobrazy, to także interesująca i słabo znana historia oraz bogate dziedzictwo pogranicza.

Ponad 600-letnie funkcjonowanie na styku kultury niemieckiej, polskiej i litewskiej, protestantyzmu i katolicyzmu; wielość nacji i grup etnicznych na trwałe odcisnęło się na wizerunku powiatu. Widomym świadectwem przeszłości są zabytki kultury materialnej i duchowej. Zamierzchłe dzieje ukazują współczesnym cmentarzyska i grodziska Prusów m.in.: „Góra Strażnicza” w Orle, „Święta Góra” w Staświnach, „Góra Zamkowa” w Jeziorku, a także miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu w pobliżu Giżycka, upamiętnione wzniesionym w 1910 roku żeliwnym krzyżem. Pozostałością panowania krzyżackiego są zamki w Rynie i Giżycku, z których zamek ryński, z uwagi na swe walory architektoniczne, zasługuje na szczególne zainteresowanie.

+48 87 428 83 93

ul. Turystyczna 1, 11-500 Giżycko

+48 87 421 10 26

ul. Giżycka 47, 11-513 Miłki

+48 87 428 51 70 | 503 091 955

ul. Warszawska 37, 11-500 Giżycko

+48 693 979 706

ul. Nadbrzeżna, 11-500 Giżycko

+48 87 421 15 21

Mazurska 73, 11-513 Rydzewo

+48 87 737 50 38

ul. Partyzantów, 11-520 Ryn

+48 87 428 23 75

Plac Grunwaldzki 6, 11-500 Giżycko